I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

INŽENÝRING, poradenství, dotační management a financování

Specializovaná inženýrská a poradenská práce je nedílnou součástí odpovědného přístupu k realizaci Vašich představ. Posouzením možností a variant navrhujeme nejvýhodnější postup ve Vašem případě. Sledujeme aktuální podmínky v oboru a podle toho orientujeme naši práci.

Financování a dotační management
Činnost při získávání finančních prostředků na realizaci záměrů. Příspěvky a dotace čerpané z programů podpor (zejména operačních programů z fondů EU, národních programů ČR a jiných zdrojů) ze SFŽP, MŽP, MZE, SZIF, MMR, krajů a využití dalších aktuálních příležitostí. Cílem je reálné přiblížení možnosti výstavby potřebných investic. Ve spolupráci s investorem nabízíme účinnou podporu při získávání prostředků pro spolufinancování projektů. Zhodnocujeme možnosti aktuálních a očekávaných finančních zdrojů. Prověřujeme vstupní podmínky a požadavky
v dané oblasti veřejného investování. Poté směřujeme přípravné práce na projektech ke splnění nastavených kritérií.

Inženýring
Zahrnuje organizační zajištění Vašich stavebních realizací včetně přípravných a průzkumných prací. Připravíme podklady a žádosti pro zajištění spolufinancování, vyhodnocení projektových záměrů, spolupracujeme s investorem
v realizační, projektové, přípravné a vyhodnocovací fázi projektu. Zajišťujeme organizování výběrových řízení na zhotovitele. Provádíme i jiné investorské činnosti, technické dozory, administrace projektů a řízení realizace. Používáme osvědčené postupy prací, naše pracovníky pravidelně vzděláváme a udržujeme jejich vysoký odborný standard.

Přineseme Vám vysokou přidanou hodnotu - naším programem je kompletní zajištění záměru - spolupráce a pomoc při přípravě, návrhu, projektování. Příprava finančního zajištění, posouzení záměru a podpora realizace stavby je samozřejmostí.

Známe Vaše potřeby a umíme je řešit. Naše služby jsou určeny pro splnění Vašich cílů, naše znalosti jsou výsledkem dlouhodobé práce v oblasti financování, přípravy, projektování a realizace komunálních stavebních investic všeho druhu.

 

dotace

 

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews