I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

Projekční a inženýrské práce

Projektujeme všechny druhy staveb z oboru naší činnosti - v oblasti veškeré  komunální a technické infratruktury, rovněž tak stavby vodohospodářské a ekologické, dopravní, průmyslové, pozemní. Moderně vybavená projekce operativně reaguje na požadavky zákazníka a přispívá tak k rychlému technickému řešení. Kontakt projekce s realizací staveb a inženýringem přináší efekt v podobě řešení umožňujících optimálně přizpůsobit návrh vstupním podmínkám a aktuálním trendům. Zpracujeme Vám studie možností, poté konečné návrhy přímo na míru.
Projektové dokumentace provádíme ve všech stupních od územního řízení, přes stavební či společné povolení, pro realizaci stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele. Vypracujeme studie, analýzy, posudky, rozpočty, urbanistické studie, strategie rozvoje, architektonické návrhy, skutečná provedení staveb. Zajišťujeme všechna potřebná jednání a povolení.
Zpracujeme Vám přípravu investičních záměrů, rozvahy s oceněním, propočty proveditelnosti realizace. Provedeme optimalizace stávajících návrhů. Projekty koordinujeme s dotačními tituly, přizpůsobujeme je Vašim investičním možnostem.

Jak postupujeme při realizaci Vašich požadavků ?
Základem je ujasnění cílů a požadavků investora, poté následuje zhodnocení možností, silných a slabých stránek záměru. Po určení priorit, časového harmonogramu a konzultaci potřeb je možno provést návrhy a studie řešení. Ekonomické rozvahy a odborné posudky umožní přesné směrování projekční práce, přípravu finančního zajištění,
zohlednění podmínek a požadavků. Vše vyústí ve vypracování optimální varianty návrhu. Pokud se rozhodnete pro realizaci díla, můžete počítat s potřebným inženýrským zajištěním a plnou podporou. Závěrečné vyhodnocení realizace a uzavření akce je posledním krokem před předáním Vašeho záměru do užívání.

  

projekce

 

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews