I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

reference

Název akce: Rozvojová plocha B1
Termín plnění: 12/2008 – 01/2010
Stupeň: DUR, DSP
Projektované práce: Komunikace 2 067 m2, chodník 738 m2, splašková kanalizace 250 bm + přípojky dešťová kanalizace 293 bm + přípojky, vodovod 195 bm + přípojky, stl. plynovod 273 bm + přípojky, veřejné osvětlení 231 bm, elektrorozvody 232 bm, sadové úpravy + mobiliář

Název akce: Kanalizace a ČOV
Termín plnění: 11/2008 – v realizaci
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 4 920 bm, objekt čistírny odpadních vod,

Název akce: Kanalizace a ČOV
Termín plnění: 11/2008 – realizace
Stupeň: DUR,
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 5 117 bm, kanalizace tlaková 281 bm, objekt čistírny odpadních vod, 1 * čerpací stanice, příjezdová komunikace 335 m2, vodovodní přípojka 170 bm, el. přípojka 170 bm

Název akce: Víceúčelový poldr
Termín plnění: 08/2007 – 06/2009
Stupeň: DUR, DSP
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 63 tis m3

Název akce: Rekonstrukce místních komunikací
Termín plnění: 07/2008 – 06/2009
Stupeň: DUR, DSP
Projektované práce: Komunikace 8 790 m2, chodník 905 m2, dešťové kanalizace 1 585 m (DN250 – 1000 mm) s ul. vpusti, 8 horských vpustí, 2 výustní objekty, 2*rekonstrukce mostních objektů

Název akce: Kanalizace a ČOV
Termín plnění: 07/2007 – 01/2008
Stupeň: DUR
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 8 312 bm, kanalizace tlaková 1 136 bm, objekt čistírny odpadních vod, 4*čerpací stanice, příjezdová komunikace 1440 m2,  vodovodní vrt, el. přípojka 320 bm

Název akce: Novostavba rybníků
Termín plnění: 07/2008 – 04/2009
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 12,9 tis m3

Název akce: Chodník
Termín plnění: 09/2008 – 10/2008
Stupeň: DUR, DSP, DPS 
Projektované práce: Chodník 505 m2, kanalizace 250 bm

Název akce: Plynofikace obcí
Termín plnění: 09/2008 – 12/2008
Stupeň: DSP, DPS
Projektované práce: Stl. plynovod 8 352 bm

Název akce: Úpravna vody obec - dům pro seniory
Termín plnění: 11/2008
Stupeň: DPS
Projektované práce: Technologie úpravny

Název akce: Oprava dešťové kanalizace a místní komunikace
Termín plnění: 04/2008 – 05/2008
Stupeň: DSP, DPS
Projektované práce: Komunikace 200 m2, kanalizace 160 bm

Název akce: připojení bytovky na splaškovou kanalizaci
Termín plnění: 04/2008
Stupeň: DSP
Projektované práce: Kanalizace 45,5 bm

Název akce: Terénní úpravy + parkoviště
Termín plnění: 05/2008
Stupeň: DSP, DPS
Projektované práce: Chodník 23 m2, parkoviště 375 m2, oplocení 320 bm

Název akce: Výměna střešní krytiny 
Termín plnění: 02/2008
Stupeň: DSP
Projektované práce: Střešní krytina 621,6 m2

Název akce: Rekonstrukce úpravny vody obec 
Termín plnění: 07/2008
Stupeň: DPS
Projektované práce: Technologie úpravny

Název akce: Vinotéka u Barborky – rozšíření TZB
Termín plnění: 12/2008
Stupeň: DPS
Projektované práce: Rozšíření sociálních zařízení

Název akce: Rybochovné zařízení
Termín plnění: 10/2007
Stupeň: DUR
Projektované práce: Sádkový rybník – 10 ks

Název akce: Kůlna + sklep, garážové stání
Termín plnění: 08/2007
Stupeň: DPS, DSP
Projektované práce: Kůlna, sklep, stání pro auto a terénní úpravy

Název akce: Domovní čistírna pro bytovku'
Termín plnění: 08/2008
Stupeň: DSP
Projektované práce: Domovní čistírna pro 30 EO

Název akce: Studie kanalizace 
Termín plnění: 09/2007
Stupeň: Studie
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 1 949 bm, objekt čistírny odpadních vod

Název akce: Odbahnění rybníka 
Termín plnění: 09/2009 – 12/2009
Stupeň: DOS
Projektované práce: Oprava hráze, bezpečnostního přelivu, odbahnění, výpustného zařízení

Název akce: oprava místní komunikace a hřiště, výstavba veřejného osvětlení
Termín plnění: 04/2009 – 08/2009
Stupeň: DUR, DSP
Projektované práce: Komunikace 4 560 m2, veřejné osvětlení 400 bm, hřiště 1 200 m2

Název akce: Domovní ČOV
Termín plnění: 12/2008
Stupeň: DSP
Projektované práce: Domovní ČOV pro 5 EO

Název akce: úpravna vod
Termín plnění: 12/2008 – 01/2009
Stupeň: DOS
Projektované práce: Stavební úpravy a technologie úpravny vod

Název akce: Vybavení areálu
Termín plnění: 04/2009
Stupeň: DSP
Projektované práce: Bazén, 6*Unimo buňky

Název akce: Vodovodní vrty
Termín plnění: 04/2009
Stupeň: DSP
Projektované práce: 3 vodovodní vrty + oplocení

Název akce: Vodovod
Termín plnění: 02/2009
Stupeň: DSP, DPS
Projektované práce: Vodovodní řády 1 734bm, vodojem 28 m3, čerpací vrt 1 ks, komunikace pro vodojem 672 m2, komunikace pro vrt 576 m2

Název akce: Kanalizace a ČOV
Termín plnění: 04/2009 - realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 2 855 bm, kanalizace tlaková 530 bm, objekt čistírny odpadních vod, 4 * čerpací stanice, příjezdová komunice 679,5 m2, vodovodní přípojka 80 bm, el. přípojka 527 bm

Název akce: Propojovací kanalizace
Termín plnění: 04/2009 – 06/2009
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Komunikace 455 m2

Název akce: odbahnění rybníka „U mlýna“
Termín plnění: 08/2009 – 01/2010
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Oprava bezpečnostního přelivu, výpustného zařízení, hráze a odbahnění.
Ovladatelný prostor nádrže 7 632,4 m3

Název akce: Lokální biocentrum
Termín plnění: 10/2009 - realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Oprava bezpečnostního přelivu rybníků, výpustných zařízení, hrází a odbahnění, vybudování 5 nových tůní.

Název akce: Novostavba rybníku
Termín plnění: 08/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 48,9 tis m3

Název akce: Novostavba rybníku 
Termín plnění: 08/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 16,57 tis m3

Název akce: Novostavba rybníku 
Termín plnění: 08/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 2,59 tis m3

Název akce: Novostavba rybníku
Termín plnění: 08/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 2,9 tis m3

Název akce: Revitalizace, oprava a odbahnění rybníků
Termín plnění: 08/2009 – 01/2010
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 18,8 tis m3

Název akce: Areál odpočinku
Termín plnění: 11/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Hřiště 1 372 m2, chodník 660 m2, dešťová kanalizace 293 bm, elektro rozvody 232 bm, sadové úpravy mobiliář, vsakovací průleh 180m2

Název akce: ČRS MO
Termín plnění: 08/2009 – 12/2009
Stupeň: DSP, DPS
Projektované práce: Oprava hráze, odbahnění. Objem zadržované vody cca 7,86 tis m3

Název akce: Kaskáda rybníků
Termín plnění: 11/2009 – realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Objem zadržované vody cca 65,9 tis m3

Název akce: Kanalizace a ČOV 
Termín plnění: 04/2009 - realizace
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Projektované práce: Splašková kanalizace gravitační 1 795,4 bm, objekt čistírny odpadních vod příjezdová komunice 459 m2, vodovodní , přípojka 125 bm, el. přípojka 136 bm

Název akce: Novostavba RD
Termín plnění: 11/2009
Stupeň: DUR, DSP,
Projektované práce: Rodinný dům o ploše 130 m2 - kompletní TZB - připojení na stávající inženýrské sítě
Parkovací stání 20 m2

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews